MUUT KUMPPANIT JA PR

Tässä ilmoituksessa on tietoja siitä, kuinka Volvo Group käsittelee henkilötietojasi.

Volvo Group voi käsitellä henkilötietojasi, jos olet yhteydessä Volvo Groupiin tai jos olet tai olet ollut sellaisen yrityksen työntekijä, joka on yhteydessä Volvo Groupiin liikekumppanina.

Rekisterinpitäjän ja Volvo Groupin tietosuojavaltuutetun henkilöllisyys ja yhteystiedot

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo ("VOLVO") ovat henkilötietojen käsittelijöinä eli rekisterinpitäjinä vastuussa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja ‑määräysten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä VOLVO Groupin tietosuojavaltuutettuun sähköpostiosoitteeseen gpo.office@volvo.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO käsittelee seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia henkilötietoja (osaa niistä tai kaikkia):
 

Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
 

Organisaatiota koskevat tiedot, kuten yrityksen nimi, työtehtävä, työpaikka ja maa
 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta ja tarkoitukset
 

VOLVO käsittelee henkilötietojasi seuraavin oikeudellisin perustein ja seuraavissa tarkoituksissa (lisätietoja on jäljempänä):
 

Oikeutetut edut. VOLVO‑yhtiön oikeutetut edut käsittävät oikeuden päivittäisten toimintojen, mukaan lukien liikesuhteiden, hallintaan lain- ja oikeudenmukaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, jotta yhtiö voi suorittaa sellaisten sopimusten edellyttämät toimet tai yhteistyöjärjestelyt, joissa sinä tai työnantajasi olette osapuolena, ja/tai suorittaa valmistelevat toimet, joita sopimuksen tekeminen sinun tai työnantajasi kanssa edellyttää. VOLVO esimerkiksi tarvitsee tiedon siitä, mikä on ensisijainen kielesi, jotta voimme viestiä kanssasi asianmukaisesti päivittäisten toimien yhteydessä.
 

Poikkeustilanteissa ja vain silloin, kun muita laillisia perusteita ei voida soveltaa, VOLVO saattaa pyytää sinulta erikseen suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn seuraavassa eriteltyjä tarkoituksia varten. Jos suostumus näin saadaan, voit milloin tahansa perua suostumuksesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen perumista tapahtuneen, suostumuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 

VOLVO käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:
 

Henkilökohtaiseen viestintään ja markkinointiin liittyvissä tarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi VOLVOn uutiskirjeiden/asiakaslehtien, palveluita koskevien tietojen sekä mainos- ja kampanja-aineistojen lähettäminen sekä kutsujen lähettäminen järjestämiimme tapahtumiin tai tapahtumiin, joita järjestävät yhteistyökumppaneinamme toimivat kolmannet osapuolet.
 

Kyselyihin liittyvissä tarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi asiakkaiden tai jälleenmyyjien tyytyväisyyttä tai tuotteiden laatua mittaavat kyselyt ja prosessien parantamiseen tähtäävät kyselyt.

VOLVO hankkii henkilötietosi pääosin sinulta ja työnantajaltasi. Voimme hankkia henkilötietojasi myös yritykseltä, joka on myynyt tai vuokrannut sinulle VOLVO‑tuotteen tai ‑palvelun.

VOLVO‑yhtiön IT-järjestelmä tai vastaava järjestelmä voi myös luoda osan henkilötiedoista automaattisesti, kun luot VOLVO‑yhtiön toimittamien verkkopalveluiden käyttäjätunnuksia tai käytät tällaisia tunnuksia.

Osa henkilötiedoista tarvitaan liiketoimintaan liittyvissä yhteyksissä, jotta VOLVO voi olla vuorovaikutuksessa liikekumppaneidensa ja muiden sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat yhteydessä VOLVOon. Jos henkilötietoja ei toimiteta, tietoja, tuotteita ja palveluita, joita sinä tai työnantajasi mahdollisesti odotatte VOLVO‑yhtiön toimittavan, ei voida käsitellä ja toimittaa. 

VOLVO ei normaalisti jaa henkilötietojasi kenenkään Volvo Groupiin kuulumattoman tahon kanssa, elleivät lait tai määräykset sitä edellytä. VOLVO voi kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi muiden Volvo Group ‑yhtiön kanssa, myös Euroopan unionin (EU:n) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisen yhtiön kanssa. VOLVO voi myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi kolmansina osapuolina toimivien yhtiöiden ja toimittajien kanssa, myös EU:n/ETA:n ulkopuolisten yhtiöiden ja toimittajien kanssa.

VOLVO varmistaa, että soveltuvat suojatoimet ovat käytössä, jotta henkilötietojesi suoja on asianmukaisella tasolla sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä voi tarkoittaa EU:n hyväksyttyihin mallisopimuslausekkeisiin, EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield ‑sopimukseen tai muihin vastaaviin mekanismeihin perustuvien yhtiön sisäisten tai ulkoisten tietojenkäsittelysopimusten käyttämistä sen mukaan, mitä asiaankuuluvat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai hyväksyneet. Jos sinulla on kysyttävää tietojen siirtämisestä, ota yhteyttä VOLVO-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.

VOLVO säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen VOLVO‑yhtiön laki- tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, huomioiden esimerkiksi sopimuksen pituuteen, takuuseen ja tuotevastuuseen liittyvät vaatimukset, ja enintään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Sinulla on oikeus pyytää VOLVO-yhtiöltä tietoja VOLVO-yhtiön käsittelemistä henkilötiedoistasi sekä oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, jos ne ovat virheellisiä, sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista eli oikeus pyytää VOLVO-yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tai käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (henkilötietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle), jos VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuva henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimusvelvoitteeseen ja tapahtuu automatisoidusti.

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat lisätietoja näistä oikeuksista sekä niiden käyttämisestä, ota yhteyttä VOLVO Groupin tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista