Kuorma-auton kääntymisvaroitin testikäytössä

Tämä tutkimus on jatkoa aikaisemmalle kääntymisvaroitin projektillemme. Nyt aloitamme tutkimuksen kääntymisvaroittimen käytöstä ja hyödyistä yhteistyössä VRJ Pohjois-Suomi Oy:n sekä Oulun yliopiston kanssa. Tarkoituksena on kiinnittää jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden tienkäyttäjien huomio kääntyvään raskaaseen ajoneuvoyhdistelmään. Näin pyrimme vähentämään kuljettajan näkökentän kuolleista kulmista johtuvia onnettomuuksia. Tutkimukseen on taustatyönä tutkittu muun muassa onnettomuusmääriä vuositasolla.

Tutkimus perustuu järjestelmään, jossa esimerkiksi kytkettäessä vilkku oikealle, alkavat myös oikean puolen sivuvalot (äärivalot) vilkkumaan. Ajoneuvoyhdistelmä antaa myös äänimerkkiä esim. alle 30 km/t nopeudessa. Äänimerkki on nopeusohjattu ja esimerkiksi maantiellä suuremmissa nopeuksissa kaistanvaihdossa vain valot vilkkuvat ja äänimerkki on pois toiminnasta. Järjestelmä on suunniteltu siten, että se on mahdollista asentaa merkistä riippumatta kaikkiin kuorma-autoihin.

Asennamme järjestelmän VRJ:n normaalissa ajossa olevaan sora-autoyhdistelmään. Autoon asennetaan myös kolme kameraa. Kaksi kuvaamaan molempia kylkiä sekä yksi kuvaamaan eteenpäin. Kamerat tallentavat kuvaa vilkun ollessa päällä. Kameratallenteiden avulla tutkitaan kuinka ihmiset reagoivat kyseisellä järjestelmällä varustettuun ajoneuvoyhdistelmään. Tutkimuksessa haastatellaan myös kuljettajia sekä mahdollisesti tienkäyttäjiä.

Lue Kalevan artikkeli tästä