Kuorma-autoliikenteen Volvo Säätiö

Finland

KÄYTTÄJIÄ JA KULJETTAJIA KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS (AJONEUVON TIEDOT)

Tässä ilmoituksessa on tietoja siitä, kuinka Volvo Group käsittelee henkilötietojasi.

Volvo Group voi käsitellä henkilötietojasi, jos olet ostanut tai vuokrannut Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun yksityishenkilönä tai yrityksen työntekijänä. Lue tässä tilanteessa asiakasta koskeva tietosuojailmoitus.

Jos olet myynyt tai vuokrannut tuotteen tai palvelun yksityishenkilönä tai yrityksen työntekijänä jollekin Volvo Groupiin kuuluvalle yritykselle, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tilanteessa toimittajaa koskeva tietosuojailmoitus.

Jos olet toiminut jonkin Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen myymän tai valmistaman ajoneuvon kuljettajana tai rakennuskoneen käyttäjänä, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tilanteessa kuljettajaa koskeva tietosuojailmoitus.

Jos olet tällä hetkellä tai olet aiemmin ollut työntekijänä Volvo Group ‑yrityksessä tai toiminut yhtiön konsulttina, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tapauksessa työntekijöitä tai konsultteja koskeva ilmoitus.

Rekisterinpitäjän ja Volvo Groupin tietosuojavaltuutetun henkilöllisyys ja yhteystiedot

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo ("VOLVO") ovat henkilötietojen käsittelijöinä eli rekisterinpitäjinä vastuussa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja ‑määräysten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä VOLVO Groupin tietosuojavaltuutettuun sähköpostiosoitteeseen gpo.office@volvo.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Ajoneuvojen tuottamat tiedot

 

Jos ajoneuvon tuottamat tiedot voidaan yhdistää sinuun, tällaiset tiedot katsotaan henkilötiedoiksi. VOLVO käsittelee seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia ajoneuvon tuottamia henkilötietoja: Huomaathan, että VOLVO ei välttämättä käsittele kaikkia jäljempänä eriteltyjä tietoja.

 

Kuljettajan toiminta ja suoritukset, kuten ajotapa, viiveettömät aluepaikannustiedot ja sijaintitiedot sekä kojelaudan kieliasetukset.

 

Auton tunnistenumero, kuten ajoneuvon tunnistetiedot (mukaan lukien VIN ja alustatunnus), IP-numero ja MAC-osoite. 

 

Ajoneuvon suorituskykytiedot, kuten ajoneuvon tekniset tiedot, ajoneuvon osien lähettämät tiedot, akun käyttötiedot, moottorin tiedot, polttoaineenkulutus, tehoa/vääntöä koskevat tiedot ja vikakoodit.

 

Ajoneuvon käyttöä koskevat tiedot, kuten jarrujen käyttö, vaihteiden vaihdot, kiihdytykset/hidastukset, kojelaudan asetukset, tehon/vääntömomentin käyttö, moottorin tuottamat tekniset tiedot sekä aikaleimalla ja käyttötunneilla varustetut tiedot tie- ja ympäristöolosuhteista. 

 

Ympäristöä koskevat tiedot, kuten tie- ja ympäristöolosuhteet.

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta ja tarkoitukset 

VOLVO-yhtiön oikeutetut edut

 

VOLVO pyrkii jatkuvasti kehittämään, valmistamaan ja tarjoamaan johtavia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Arvioimalla ja analysoimalla kentällä toimivien ajoneuvojen tietoja VOLVO pystyy kehittämään ja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan. Näin ollen VOLVO käsittelee ajoneuvon tuottamia tietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 

  • tutkimus- ja kehitystyö, jonka tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää nykyisiä tuotteita ja palveluja sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluja 
  • teiden ominaisuuksien, tyypin ja olosuhteiden määrittäminen sekä ajoneuvojen ulkoisten ympäristövaikutusten selvittäminen ajoneuvojen sijainnin perusteella 
  • ajoneuvojen laatuongelmien selvittäminen 
  • onnettomuuspaikkatutkinnan järjestäminen 
  • takuun hallinta
  • tuotevastuuseen liittyvien reklamaatioiden hallinta 
  • sopimusten tai säädösten noudattamisen valvonta
  • ennakoivan huollon ja diagnostiikan toteuttaminen. 

 

Tuotteiden ja palveluiden sopivuutta koskeva ja asiakkaan ajoneuvojen suorituskyvyn ja käyttötarkoituksen huomioiva asiakasneuvonta 

 

VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuva ajoneuvon tuottamien tietojen käsittely perustuu VOLVO-yhtiön oikeutettuun etuun. VOLVO-yhtiön oikeutettu etu käsittää oikeuden turvallisuuteen, takuuseen ja tuotevastuukysymyksiin liittyvien päivittäisten toimintojen hallintaan. VOLVO-yhtiön oikeutettu etu käsittää myös oikeuden parantaa tuotteitaan ja palveluitaan niiden nykyistä toimivuutta koskevan datan perusteella. 

 

Lakivelvoite

VOLVO voi käsitellä ajoneuvon moottorin tuottamia tietoja voidakseen noudattaa EU-direktiivin 2007/46/EY ja muiden sovellettavien lakivelvoitteiden tyyppihyväksyntäsääntöjä.

VOLVO hankkii henkilötietosi ajoneuvosta joko vuorovaikutteisesti tai langattoman verkon (esim. tietoliikenneyksikön eli TGW:n) välityksellä tai diagnostiikkatyökalujen, esim. Tech Toolin, kautta kaapelin välityksellä.

VOLVO ei normaalisti jaa henkilötietojasi kenenkään Volvo Groupiin kuulumattoman tahon kanssa, elleivät lait tai määräykset sitä edellytä. VOLVO voi kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi muiden Volvo Group ‑yhtiön kanssa, myös Euroopan unionin (EU:n) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisen yhtiön kanssa. VOLVO voi myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi kolmansina osapuolina toimivien yhtiöiden ja toimittajien kanssa, myös EU:n/ETA:n ulkopuolisten yhtiöiden ja toimittajien kanssa.

VOLVO varmistaa, että soveltuvat suojatoimet ovat käytössä, jotta henkilötietojesi suoja on asianmukaisella tasolla sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä voi tarkoittaa EU:n hyväksyttyihin mallisopimuslausekkeisiin, EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield ‑sopimukseen tai muihin vastaaviin mekanismeihin perustuvien yhtiön sisäisten tai ulkoisten tietojenkäsittelysopimusten käyttämistä sen mukaan, mitä asiaankuuluvat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai hyväksyneet. Jos sinulla on kysyttävää tietojen siirtämisestä, ota yhteyttä VOLVO-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.

Tiettyyn ajoneuvoon liittyviä tietoja käsitellään ajoneuvotyypin koko odotetun elinkaaren ajan, mikä voi olla jopa 25 vuotta.

Sinulla on oikeus pyytää VOLVO-yhtiöltä tietoja VOLVO-yhtiön käsittelemistä henkilötiedoista sekä oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, jos ne ovat virheellisiä, sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista eli oikeus pyytää VOLVO-yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tai käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (henkilötietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle), jos VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuva henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimusvelvoitteeseen ja tapahtuu automatisoidusti.

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat lisätietoja näistä oikeuksista sekä niiden käyttämisestä, ota yhteyttä VOLVO-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista