Kuorma-autoliikenteen Volvo Säätiö

Finland

VOLVO SÄÄTIÖN RAHOITTAMAT TUTKIMUKSET

  Logistiikka ja liikennejärjestelmät, Ulla Tapaninen, 2018

  "Logistiikka ja liikennejärjestelmät" kertoo, miten ympäristönäkökulmat, palvelullistuminen ja jakamistalous ovat vaikuttaneet liikenneajatteluun. Tutkielmassa pohditaan, millaisia tulevaisuuden liikennejärjestelmien tulisi olla, jotta ne vastaisivat elämäntavan ja yhteiskunnan muutoksiin ja palvelisivat koko Suomen kuljetustarpeita.

  Tutkimuksen kieli: suomi

  Katso tutkimus

  Väitöskirja: Logistics outsourcing for Economies in Business Networks, Oulun yliopisto, Jouni Juntunen, 2010

  Logistics outsourcing for Economies in Business Networks -väitöskirjatutkimuksen tarkoitus on luoda ulkoistamissuhteiden mallia logistiikkapalvelumarkkinoilla. Tutkimuksen tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten ostajien päätökset logistiikan ulkoistamisesta vaikuttavat tavoitteiden saavuttaminen liiketoimintaverkostoissa. Juntusen teoreettinen viitekehys perustuu organisaatiotalouteen, markkinointiin ja suhteiden hallintaan sekä strategiseen johtamiskirjallisuuteen.

  Tutkimustuloksista selviää, että logistiikkapalvelujen tarjoajat haluavat luoda asiakkaalleen enemmän palveluita alhaisemmilla kustannuksilla ja siksi toimivat kumppanuudet palveluiden ulkoistamisessa ovat yrityksille hyödyllisiä.

  Tutkimuksen kieli: englanti

  Katso tutkimus

   

  Kuorma-autoliikennettä harjoittavien henkilöiden taloudelliseen osaamiseen tähtäävä koulutustyö (Menestyvä SKAL –kuljetusyrittäjä), SKAL ja Onway Oy, 2008