Kuorma-autoliikenteen Volvo Säätiö

Finland

SEKRETESSPOLICY OCH JURIDISKT MEDDELANDE

 

Sekretesspolicy

AB Volvo (publ) och Volvo Truck Corporation uppskattar det intresse du visat för våra produkter och att du besökt vår webbplats http://www.volvotrucks.com/

Sekretesspolicyn och detta juridiska meddelande gäller för Volvokoncernens webbplats. Men det kan finnas ytterligare sekretessinformation på de specifika webbplatserna för Volvokoncernens olika bolag eller på Volvokoncernens webbplatser för specifika funktioner.

Personuppgifter

Volvo Truck Corporation vill ge dig så mycket kontroll som möjligt över dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du känner dig bekväm med att besöka vår webbplats. Men ibland kan vi behöva få reda på dina personuppgifter. Den personliga information som du lämnar ut till oss (inklusive, men inte begränsat till, din e-postadress) används i följande syften:

Om du lämnar ut personuppgifter för att ta emot information från oss (till exempel broschyrer och kataloger) samlar vi in och sparar den informationen. Uppgifterna gör att vi kan lämna ut den information som du har begärt. När du tittar på eller laddar ned information spårar vi ditt webbplatsbesök. Det gör att vi kan förse dig med skräddarsydd information och ger oss information om vilka sidor på vår webbplats som besöks. Till detta använder vi cookies (mer information om det nedan).

Uppgifterna som vi har samlat in eller sparat om dig används bara inom Volvo Truck Corporation.

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte hör till Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation ansvarar inte för sekretesspolicyerna på sådana webbplatser.

Kontakta Volvo Truck Corporation om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (till exempel namn och e-postadress). Kontaktuppgifterna till Volvo Truck Corporation hittar du längst ned på den här sidan. Om några uppgifter är felaktiga har du rätt att ändra dem. Du har även rätt att få information från oss om bland annat vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte (informationen lämnas ut kostnadsfritt en gång per kalenderår efter en skriftlig, personligen undertecknad begäran).

Cookies

På Volvo Truck Corporations webbplats används cookies. En cookie är en liten textfil med textinformation som sparas på din dator. Syftet med att använda cookies är att göra webbplatsen bättre för dig som besöker den att använda.

Följande tre typer av cookies används på Volvo Truck Corporations webbplats:

1. Den första typen sparar en fil permanent på din dator. Den används för att uppdatera webbplatsen med ny information som lagts till sedan ditt senaste besök. Informationen på webbplatsen som inte har ändrats sedan ditt förra besök läses in lokalt från din dator. Det gör att webbplatsen kan öppnas snabbare.

2. Den andra typen, sessionscookien, används när du surfar på webbplatsen. Den används för tillfällig informationsöverföring mellan din dator och webbplatsen. Sessionscookies sparas inte permanent på din dator utan försvinner så fort du stänger webbläsaren på din dator.

3. Den tredje typen används för att sammanställa statistik, alltså för att få information om hur många besökare vi har på olika delar av webbplatsen.

Om inget annat anges använder Volvo Truck Corporation aldrig cookies för att samla in personuppgifter, som namn, e-postadress och liknande. All information som samlas in med våra cookies är anonym.

Om du inte samtycker till att Volvo Truck Corporation använder cookies kan du konfigurera webbläsarens inställningar så att cookies inaktiveras. Men tekniken som vi använder på vår webbplats fungerar inte korrekt utan cookies.

Juridiskt meddelande Upphovsrättsmeddelande

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat © 2002 av AB Volvo (publ) (eller dess dotterbolag och/eller dess licensgivare), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Med ensamrätt.
Informationen på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för uteslutande privat bruk, om inget annat anges, kopieras, överföras, distribueras eller sparas utan föregående skriftligt tillstånd från AB Volvo (publ). Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på webbplatsen.

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder som är upphovsrättsskyddade av sina respektive ägare. 

Varumärken

Om inget annat anges på webbplatsen är märken, företagslogotyper och emblem, till exempel symbolen nedan, varumärken som tillhör Volvo Trademark Holding AB och/eller Volvo (publ) (eller dess dotterbolag).

 

Volvo

 

 

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. VOLVOKONCERNEN ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG GENTEMOT NÅGON PART ELLER FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR SOM INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD SIDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, DRIFTSTÖRNINGAR, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER DATA PÅ DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT SYSTEM, ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS UTTRYCKLIGEN OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Volvokoncernen utfärdar inga garantier och/eller utfästelser av något slag som gäller andra webbplatser som du kan få åtkomst till via den här webbplatsen. Sådana garantier och/eller utfästelser tillhandahålls endast som en service och innebär inte att Volvokoncernen bekräftar eller påtar sig något ansvar för innehållet på webbplatserna eller användningen av dem. Därutöver är det ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder och se till att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra typer av skadliga objekt.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

Informationen på den här webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande eller andra förpliktelser.

Informationen som publiceras på den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter eller tjänster från andra bolag inom Volvokoncernen som inte säljs eller erbjuds i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt inte eftersom informationen kan ändras, falla under särskilda krav eller ha begränsad tillgänglighet, och referenserna innebär inte att Volvokoncernen har för avsikt att sälja dessa produkter, tjänster eller liknande i ditt land. Kontakta en lokal återförsäljare för fullständig information om vilka produkter, tjänster och liknande som är tillgängliga för dig och som går att beställa. 

Kommentarer, frågor eller förslag

Observera att information, obeställda förslag, idéer och annat inskickat material inte anses vara konfidentiell eller skyddad information. Genom att skicka in information eller material ger du AB Volvo (publ) och Volvokoncernen obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, kopiera, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du godkänner även att AB Volvo (publ) och Volvokoncernen fritt får använda alla idéer, begrepp, kunskaper och tekniker som du av någon anledning skickar till oss.

Specifik programvara som är tillgänglig på webbplatsen

All programvara som kan laddas ned från den här webbplatsen (”Programvaran”) är upphovsrättsskyddad av AB Volvo (publ) (eller dess dotterbolag) och/eller av dess leverantörer.

Användning av Programvaran omfattas av villkoren i eventuellt slutanvändarlicensavtal (”Licensavtalet”) som medföljer eller ingår i Programvaran. Om inget annat anges i Licensavtalet får Programvaran som erbjuds för nedladdning endast användas av slutanvändarna. All kopiering eller distribution av Programvaran som inte sker enligt villkoren i Licensavtalet kan få civil- och straffrättsliga påföljder.

UTAN INSKRÄNKNING AV DET FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR DÄRPÅ FÖLJANDE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.
GARANTIERNA FÖR PROGRAMVARAN, OM SÅDANA FINNS, GÄLLER ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET. UTÖVER DE GARANTIER SOM ANGES I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG VOLVOKONCERNEN FRÅN ALLT GARANTIANSVAR OCH ALLA VILLKOR AVSEENDE PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

Kontakt

Kontakta AB Volvo (publ) via kontaktsidan för Volvo Truck Corporation om du har frågor om ovanstående information.