TOIMITTAJAN EDUSTAJAA KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS

Henkilötietoja koskeva ilmoitus 

Tässä ilmoituksessa on tietoja siitä, kuinka Volvo Group käsittelee henkilötietojasi.

Volvo Group voi käsitellä henkilötietojasi, jos olet ostanut tai vuokrannut Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun yksityishenkilönä tai yrityksen työntekijänä. Lue tässä tilanteessa asiakasta koskeva tietosuojailmoitus. 

Jos olet myynyt tai vuokrannut tuotteen tai palvelun yksityishenkilönä tai yrityksen työntekijänä jollekin Volvo Groupiin kuuluvalle yritykselle, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tilanteessa toimittajaa koskeva tietosuojailmoitus.

Jos olet toiminut jonkin Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen myymän tai valmistaman ajoneuvon kuljettajana tai rakennuskoneen käyttäjänä, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tilanteessa kuljettajaa koskeva tietosuojailmoitus.

Jos olet tällä hetkellä tai olet aiemmin ollut työntekijänä Volvo Group ‑yrityksessä tai toiminut yhtiön konsulttina, saatamme käsitellä henkilötietojasi. Lue tässä tapauksessa työntekijöitä tai konsultteja koskeva ilmoitus. 

Rekisterinpitäjän ja Volvo Groupin tietosuojavaltuutetun henkilöllisyys ja yhteystiedot

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo ("VOLVO") ovat henkilötietojen käsittelijöinä eli rekisterinpitäjinä vastuussa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja ‑määräysten mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä VOLVO Groupin tietosuojavaltuutettuun sähköpostiosoitteeseen gpo.office@volvo.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO käsittelee seuraaviin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia henkilötietoja (osaa niistä tai kaikkia):

Toimittajan edustajan yhteystiedot, kuten nimi, työpaikan osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Organisaatiota koskevat tiedot, kuten yrityksen nimi, työtehtävä, työpaikka ja maa

IT-aiheiset tiedot, kuten käyttäjätunnus, salasanat, kirjautumistiedot sekä VOLVO‑yhtiön IT-sovellusten ja ‑palveluiden käyttöä koskevat tiedot ja lokit

Jos olet yksityisyrittäjä, VOLVO voi käsitellä myös seuraavia tietoja:

Talouteen liittyvät tiedot, kuten luotto- tai maksutiedot ja pankkitilin tiedot.

Sopimuksiin liittyvät tiedot, kuten ostotilaukset ja erilaiset sinun ja VOLVO-yhtiön väliset sopimukset

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta ja tarkoitukset

Kun VOLVO käsittelee henkilötietojasi, käsittelyn peruste on jokin seuraavista:

Oikeutetut edut. VOLVO‑yhtiön oikeutetut edut käsittävät oikeuden päivittäisten toimintojen, mukaan lukien toimittajasuhteiden, hallintaan lain- ja oikeudenmukaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, jotta yhtiö voi suorittaa sellaisten sopimusten edellyttämät toimet, joissa sinä tai työnantajasi olette osapuolena, ja/tai suorittaa valmistelevat toimet, joita sopimuksen tekeminen sinun tai työnantajasi kanssa edellyttää. VOLVO esimerkiksi tarvitsee tiedon siitä, mikä on ensisijainen kielesi, jotta voimme viestiä kanssasi asianmukaisesti päivittäisten toimien yhteydessä.

VOLVO käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

Työnantajasi kanssa käytävään viestintään toimittajasuhteiden hallintaan liittyvissä yhteyksissä, jotta VOLVO voi suorittaa sellaisten sopimusten edellyttämät toimet, joissa sinä tai työnantajasi olette osapuolena, ja/tai suorittaa valmistelevat toimet, joita sopimuksen tekeminen sinun tai työnantajasi kanssa edellyttää.

Jos olet yksityisyrittäjä, VOLVO käsittelee myös talouteen liittyviä tietoja, jotta sinulle voidaan suorittaa maksu.

Sinulta tai työnantajaltasi.

Osa henkilötiedoista tarvitaan liiketoimintaan liittyvissä yhteyksissä, jotta VOLVO voi olla vuorovaikutuksessa toimittajiensa kanssa. Jos henkilötietoja ei toimiteta, tuotteita ja palveluita, joita sinä tai työnantajasi mahdollisesti odotatte VOLVO‑yhtiöltä, ei voida käsitellä. 

VOLVO ei normaalisti jaa henkilötietojasi kenenkään Volvo Groupiin kuulumattoman tahon kanssa, elleivät lait tai määräykset sitä edellytä. VOLVO voi kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi muiden Volvo Group ‑yhtiöiden kanssa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Volvo voi myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi jakaa henkilötietojasi tarvittaessa kolmansina osapuolina toimivien toimittajien kanssa, myös Euroopan unionin (EU:n) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolisten toimittajien kanssa. VOLVO varmistaa, että soveltuvat suojatoimet ovat käytössä, jotta henkilötietojesi suoja on asianmukaisella tasolla sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä voi tarkoittaa EU:n hyväksyttyihin mallisopimuslausekkeisiin, EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield ‑sopimukseen tai muihin vastaaviin mekanismeihin perustuvien yhtiön sisäisten tai ulkoisten tietojenkäsittelysopimusten käyttämistä sen mukaan, mitä asiaankuuluvat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai hyväksyneet. Jos sinulla on kysyttävää tietojen siirtämisestä, ota yhteyttä VOLVO-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.

VOLVO säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen VOLVO‑yhtiön laki- tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, huomioiden esimerkiksi sopimuksen pituuteen, takuuseen ja tuotevastuuseen liittyvät vaatimukset, ja enintään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Sinulla on oikeus pyytää VOLVO-yhtiöltä tietoja VOLVO-yhtiön käsittelemistä henkilötiedoista sekä oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua, jos ne ovat virheellisiä, sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista eli oikeus pyytää VOLVO-yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Sinulla on myös oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä tai käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (henkilötietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle), jos VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuva henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimusvelvoitteeseen ja tapahtuu automatisoidusti.

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien VOLVO-yhtiön toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat lisätietoja näistä oikeuksista sekä niiden käyttämisestä, ota yhteyttä VOLVO-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista